Naše usluge

Priprema i provođenje projekata financiranih iz EU

Priprema i provođenje projekata financiranih iz EU

Stručna i pouzdana priprema projektnih prijedloga za financiranje iz programa Europske unije

Istraživanje tržišta i investicijska dokumentacija

Istraživanje tržišta i investicijska dokumentacija

Izrada studija izvodljivosti, računa troškova i koristi (cost-benefit analiza), studija gospodarske opravdanosti, stručnih studija i analiza

Savjetovanje u infrastrukturnim projektima u unutarnjoj plovidbi

Savjetovanje u infrastrukturnim projektima u unutarnjoj plovidbi

Savjetovanje u pripremi i provedbi projekata razvoja luka i pristaništa na unutarnjim plovnim putovima

Marketing

Marketing

Izrada komunikacijskih i marketinških strategija, branding, dizajn, promotivni planovi i ostale usluge savjetovanja s ciljem promocije vaše usluge/proizvoda

Organizacija i vođenje tematskih radionica te stručnih skupova

Organizacija I vođenje tematskih radionica I stručnih skupova

Organizacija radionica i stručnih skupova

Komunikacijske i konzalting usluge

Javna nabava

Priprema i provođenje postupaka javne nabave

Ancoris d.o.o.
Trg Ljudevita Gaja 6
31 000 Osijek

091 524 6563

ancoris@ancoris.hr